ВИСОКОЕФЕКТИВЕН ВАККУМ-ТРЪБЕН ПАНЕЛ С TiO2 
 покритие  Тръба “Синия Аура”

Интегрирана в абсорбера топлинна тръба трансферира полезната топлина като използва принципи, известни в хладилната техника - изпарение на топлоносителя при ниски температури (около 20 - 30 °С) и кондензиране на парите в кондензори, контактуващи с вградени в колектора топлообменници. Това е най-ефективния пренос на топлинна енергия и е 20000 - 30000 пъти по-добър в сравнение топло преносните свойства на среброто.

Технологични предимства на вакуум-тръбните колектори пред колекторите с плосък фронт – масово предлагани на българският пазар.
Основния елемент на слънчевата система е колектора. Съществуват много видове колектори, но най-разпространени са плоските (доминиращи на Българският пазар) и вакуум- Плоски колектори могат да бъдат произведени от различни материали, като мед, алуминий, желязо или пластмаса. Обикновено имат черна повърхност, боядисана или селективна, нанесена чрез галванизация или изпарение във вакуум. Селективните колектори имат по-добра абсорбция на топлина и по-малки загуби. Изолацията на колекторите е важна, защото намалява загубите към околната среда. Повечето от тях са покрити със стъкло или друг прозрачен материал. Слънчевата енергия преминава през прозрачното покритие и загрява абсорбера на колектора. Във вградените в абсорбера тръби циркулира вода или специален флуид. Топлоносителят може да се движи гравитачно или с помощта на помпа. Слънчевите колектори,осигуряващи топлина за различни приложения ,могат да се разделят съобразно температурата , с която трябва да подават топлинна енергия
.
Графика на ефективността и температурните интервали на различните типове колектори (при слънчева радиация 1000 W/m2)