ВИСОКОЕФЕКТИВЕН ВАККУМ-ТРЪБЕН ПАНЕЛ  
Слънчевите колектори с 360° абсорбер усвояват по най-добрият начин , целогодишно падащата слънчева радиация. За да се оползотвори по-голямата част от слънчевата енергия е разработена цилидрична конструкция на колектора (фиг.1), която посреща слънчевите лъчи при такъв ъгъл на падане , че през целият ден е осигурено директно огряване на колектора , като веднага отбелязваме , 360° абсорбер използува в по-голяма степен и дифузната слънчева радиация поради големият приемен ъгъл , която е 60% съставна от общото слънчево греене в сумрачно и облачно време.


Технологични предимства на вакуум-тръбните колектори пред колекторите с плосък фронт – масово предлагани на българският пазар.

Каква е разликата между плоските и вакуум-тръбни колектори? Основния елемент на слънчевата система е колектора. Съществуват много видове колектори, но най-разпространени са плоските (доминиращи на Българският пазар) и вакуум- Плоски колектори могат да бъдат произведени от различни материали, като мед, алуминий, желязо или пластмаса. Обикновено имат черна повърхност, боядисана или селективна, нанесена чрез галванизация или изпарение във вакуум. Селективните колектори имат по-добра абсорбция на топлина и по-малки загуби. Изолацията на колекторите е важна, защото намалява загубите към околната среда. Повечето от тях са покрити със стъкло или друг прозрачен материал. Слънчевата енергия преминава през прозрачното покритие и загрява абсорбера на колектора. Във вградените в абсорбера тръби циркулира вода или специален флуид. Топлоносителят може да се движи гравитачно или с помощта на помпа. Поради спецификата на технологията им, плоските колектори могат да работят ефективно само в периода от м. май до м. септември.Вакуум-тръбните колектори имат абсорбери, които са монтирани в стъклена тръба, от която е евакуиран въздуха и е създаден вакуум. Както при плоските колектори, слънчевата енергия загрява течността в абсорбера и се трансферира към битовата вода.


Кратко въведение във вакуум-тръбната технлогия.

Вакуум тръбната технология е качествен скок, коренна промяна в техническите и технологични основи на съвременното производство на слънчеви колектори за гореща вода, отопление и климатизация.Слънчевият панел е изграден от множество стъклени модули. Всеки модул е изработен от две различни по диаметър концентрични боросиликатни тръби. Пространството между двете тръби е в пълен вакуум, което възпрепятства излъчването на топлина в пространството.Така, при ясен и слънчев ден, температурата във вътрешната част достига до 350 °С. Високата целогодишна ефективност се дължи и на ултравиолетовия и инфрачервения спектър на светлината, преминаващ и през облаците, който също се поглъща и превръща в използваема топлинна енергия не само през ясен ден, а и през студено, дъждовно и облачно време.Изцяло стъклената конструкция на този колектор е съществена за бъдещия му успех. Боросиликатното стъкло е единственият материал, при който дегазацията на горещата повърхност е достатъчно ниска за да поддържа вакуум. Външната страна на модула е стъклена и пропуска 98.9% слънчевите лъчи.Тъй като вакуумирането подлага външния и вътрешния цилиндър на свиване, тези модули са твърде здрави за дебелината на стъклото си. Доказано е, че издържа на градушка с диаметър на зърното 30 мм.


Селективната повърхност кондензира слънчевото лъчение във вътрешната тръба то
се нанася от външната страна на вътрешната тръба чрез изпарение във вакуум.Oбобщено , принципът на действие на изобретените вакуум-тръбни соларно-енергийни системи е в концепцията за абсорбиране на слънчевото електромагнитно лъчение. Естествената слънчева радиация навлиза в стратосферата с константна плътност от около 1370° 2100 W/ м2. с доминиращ спектрален състав в оптичния диапазон с дължина на вълната от 370 до около 820 nm. Слънчевата радиация (захваната в вакуумните компоненти на системата) се уплътнява първично. Този процес се реализира от вакуумните блокове на соларната двукомпонентна инсталация. От тях се пренасочва, като уплътнен топлинен поток, ч
рез фреонови тръби към блок с наземно базирани термо-акумплатори (бойлери, басейни и т.н.). Последните са свързани, чрез арматуро-проводи, с няколко типа енергийни приемници и енерго-преобразуватели.

1.Корпус

2.Вакуумна тръба1500/1800

3.Рамка

4.Релса

5.Държач