монокристални модули         едноосна следяща система         електро елементи         инвертори         двуосна следяща система         трансформаторни подстанции
Проектиране на фотоволтаични eлектроцентрали, системи и соларни паркове Слънчево-енергиен одит, оптимално проектиране доставка на съоръженията, монтаж и пуск  на фотоволтаични системи Грандово финансиране на соларни фотоволтаични проекти Разработка на фотоволтаично улично осветление
 
Проектиране на фотоволтаични eлектроцентрали, системи и соларни паркове Слънчево-енергиен одит, оптимално проектиране доставка на съоръженията, монтаж и пуск  на фотоволтаични системи Грандово финансиране на соларни фотоволтаични проекти Разработка на фотоволтаично улично осветление


Поради задълженията ни в ЕС,и общата Европейска енергийна стратегия се въведоха преференции за използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).  Решението за изкупната цена на ток от фотоволтаици, което може да видите:

Стартира най – големият проект в България , 700 кВ. Фотоволтаична електроцентрала разположена на 1500 м. надморска височина.